RSS

Styrelse och kommittèer

För information om våra lokalklubbar och kontaktombud,
se respektive sida i menyn till höger.

HUVUDSTYRELSE:

Ordförande:
Ann Lidenfeldt
Bölåsen 371
830 24 Oviken
Hem: 0643-105 92
Mob: 070-594 75 61
EMAIL

Vice ordförande:
Lars Lundgren
Bjugg Görans väg 19
784 56 Borlänge
Tel: 0243 – 817 81
Mobil: 070 – 261 50 95
EMAIL

Sekreterare:
Jessica Stenvall
Stackgrönnan 8
931 91 Skellefteå
Hem: 0910-157 17
EMAIL

Kassör:
Torgny Håkansson
Eksholmsvägen 223
233 76 Klågerup
Tel:040-431366
EMAIL

Ledamöter:
Eva Thorsson
Fölsvik 32
686 96 Östra Ämtervik
Hem: 0565-301 66
Mob: 076-771 07 18
EMAIL

Karin Jansson
Långbo 4
725 96 Västerås
Hem: 021-652 64
Mob: 070-635 34 15
EMAIL

Eva Jakobsson
Vanstadsvägen 260
266 98 Ängelholm
Hem: 0431-45 46 51
EMAIL

Suppleanter:
Johan Holmqvist
Ängen 544 fivelstad
59193 Motala
0739-87 25 43
EMAIL

Carina Lundell
Färnebovägen544
810 20 Österfärnebo
Hem:0291-320 05
Mob: 070-280 88 68
EMAIL

Revisorer: Beslöt mötet att välja Lena Hedlund och Hans Lindahl till revisorer, båda med en mandattid om ett (1) år

Revisorsuppleanter: Beslöt mötet att välja Ewa Nielsen och  Dag Larsson till revisorsuppleanter, båda med en mandattid om ett (1) år.

Valberedning:
Sari Söderström 1 år kvar
Göran Björkman omval 2 år
Monika Åkesson omval 1 år

Stadgar SNK

___________________________________

Valphänvisare:

Ann Lidenfeldt
Bölåsen 371
830 24 Oviken
Tel. 0643 – 105 92,
Mobil. 070 – 594 75 61
EMAIL

AVELS- OCH UPPFÖDARKOMMITTÉN:

Sammankallande:
Kerstin Einarsson
Brårud 1230
672 00 Årjäng
0571 – 121 21
EMAIL

Sekreterare:
Birgitta Strohmaier
Pussen Klacka-Lerberg
713 93 Nora
Tel: 0587-412 10, Mob: 070-562 4922
EMAIL

Ledamot:
Kurt Nilsson
Käcktjärnsvägen 230
941 91 PITEÅ
0911-62182
EMAIL


TÄVLINGSKOMMITTÉN:

Sammankallande:
Lars Lundgren
Tel: 0243 – 21 10 95
Mobil: 070 – 79 00 385
EMAIL

Sekreterare:
Lena Dellse
Pinga 109
748 91  Österbybruk
Tel. 0295 – 431 12
EMAIL

Ledamöter:
Eva Magnusson
Mobil: 073 – 650 71 28
EMAIL

Dag Larsson
Tel: 016 – 14 98 28
EMAIL

TK – INFOSIDA
De nya lydnadsreglerna från 2007 finns att hämta på SKK:s hemsida.
Vissa moment har tagits bort, andra har tillkommit och vissa moment har ändrats i sitt utförande.
De nya reglerna gäller fr.o.m. 2007-01-01.

De nya reglerna för Lydnadsklass I-III
http://www.skk.se/pdf/regler/lydnad_%20I_III_2007.pdf

De nya reglerna för Lydnadsklass Elit
http://www.skk.se/pdf/regler/lydnad_elit_2007.pdf

Funktionärer till vattenarbete!

För att anordna tävlingar behövs funktionärer av olika slag – domare, tävlingsledare, figuranter, instruktörer – och vi behöver fler!
Är Du intresserad av utbildning och/eller har frågor, tag då kontakt med någon i TK.

Villkoren för vattenprovschampionatet och viltspårschampionatet finns att läsa i ”SKK:s Championatbestämmelser”. Dessa kan ni rekvirera från Svenska Kennelklubben.

UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN

Lena Lindqvist
Johan Holmqvist
Ann Lidenfeldt
Jessica Stenvall
Eva Thorsson
se kontaktuppgifter under styrelsen.

VÅRA SPONSORER

 
 

Kommentarer inaktiverade.

 
%d bloggare gillar detta: