RSS

Styrelse och kommittèer

För information om våra lokalklubbar och kontaktombud,
se respektive sida i menyn till höger.

HUVUDSTYRELSE:

Ordförande:
Ann Lidenfeldt
Bölåsen 371
830 24 Oviken
Hem: 0643-105 92
Mob: 070-594 75 61
EMAIL

Vice ordförande:
Eva Jakobsson
Vanstadsvägen 260
266 98 Ängelholm
Hem: 0431-45 46 51
EMAIL

Sekreterare:
Lena Lindqvist
Källstorpsvägen 230-0
231 98 Klagstorp
Tel:070-214 89 06

EMAIL

Kassör:
Torgny Håkansson
Eksholmsvägen 223
233 76 Klågerup
Tel:040-431366
EMAIL

Ledamöter:
Carina Lundell
Färnebovägen 544
810 20 Österfärnebo
Tel: 0291-320 05  070-280 88 68

EMAIL

Karin Jansson
Långbo 4
725 96 Västerås
Hem: 021-652 64
Mob: 070-635 34 15
EMAIL

Åsa Sveden Engvall
Utsiktsvägen 20
619 91 Trosa
Tel: 0156-169 58

EMAIL

Suppleanter: 
Sandra Mezei
Bergshöjden 46
174 45 Sundbyberg
Mob: 076-263 18 28

EMAIL

Anetthe Byhlin
Björsboda 3
734 91 Hallstahammar
Tel: 076-263 18 28

EMAIL

Revisorer: Beslöt mötet att välja Lena Hedlund och Hans Lindahl till revisorer, båda med en mandattid om ett (1) år

Revisorsuppleanter: Beslöt mötet att välja Ewa Nielsen och  Dag Larsson till revisorsuppleanter, båda med en mandattid om ett (1) år.

Valberedning:
Sari Söderström 1 år kvar
Göran Björkman omval 2 år
Monika Åkesson omval 1 år

Stadgar SNK

___________________________________

Valphänvisare:

Ann Lidenfeldt
Bölåsen 371
830 24 Oviken
Tel. 0643 – 105 92,
Mobil. 070 – 594 75 61
EMAIL

AVELS- OCH UPPFÖDARKOMMITTÉN:

Sammankallande & sekreterare:
Birgitta Strohmaier
Pussen Klacka-Lerberg
713 93 Nora
Tel: 0587-412 10, Mob: 070-562 4922
EMAIL

Ledamot:
Karin Jansson
Långbo 4
725 96 Västerås
Tel: 021-65264  070-635 34 15
EMAIL


TÄVLINGSKOMMITTÉN:

Sammankallande & sekreterare:
Annica Fischerström
Tel: 070-641 53 63 samt 070-914 43 00 (arbete)
EMAIL
Ledamöter:
Anna Svensson
Tel: 070-8283898
EMAIL

EMAIL

TK – INFOSIDA
De nya lydnadsreglerna från 2007 finns att hämta på SKK:s hemsida.
Vissa moment har tagits bort, andra har tillkommit och vissa moment har ändrats i sitt utförande.
De nya reglerna gäller fr.o.m. 2007-01-01.

De nya reglerna för Lydnadsklass I-III
http://www.skk.se/pdf/regler/lydnad_%20I_III_2007.pdf

De nya reglerna för Lydnadsklass Elit
http://www.skk.se/pdf/regler/lydnad_elit_2007.pdf

Funktionärer till vattenarbete!

För att anordna tävlingar behövs funktionärer av olika slag – domare, tävlingsledare, figuranter, instruktörer – och vi behöver fler!
Är Du intresserad av utbildning och/eller har frågor, tag då kontakt med någon i TK.

Villkoren för vattenprovschampionatet och viltspårschampionatet finns att läsa i ”SKK:s Championatbestämmelser”. Dessa kan ni rekvirera från Svenska Kennelklubben.

UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN

Carina Lundell
Lena Lindqvist
Ann Lidenfeldt
Eva Jakobsson

se kontaktuppgifter under styrelsen.

VÅRA SPONSORER

 
 

Kommentarer inaktiverade.

 
%d bloggare gillar detta: