RSS

Min e-postadress

Hej medlem

Klubben har tagit ett beslut att starta ett projekt som vi kallar medlemsförvaltning vilket innebär att vi kommer att i allt större omfattning använda de mediala förutsättningar som finns till buds i dag.

Vi kommer att modernisera vårt medlemsregister, så vi kan fånga allas intresse på riks, lokal och ända ner till kommunnivå för att informera er vad klubben håller på med. Vi kommer även att försöka vara mer aktiva i de social mediala forum som finns idag för att nå alla generationer.

Vår ambition är att du skall få din information på de sätt som du önskar och är nöjd med.

Ett första steg för att vi i klubben skall börja detta projekt är att du skickar in din e-postadress för att få våra nyhetsbrev som kommer att skickas ut.

Du behöver inte vara medlem för att skicka in din e-post men vi hoppas att du skall finna vår klubb så intressant och attraktiv så du blir medlem i framtiden

(om du inte är medlem och deltar i våra aktiviteter, är det utanför vårt arrangemang så du omfattas inte av vår försäkringar. Du erhåller inte de subventionerade priser vi tillhandahåller. Det som erbjuds gratis för medlemmar får du erlägga till självkostnadspris)

Vi är en klubb som älskar NJUFFAR och jobbar för att denna ras kommer att bli fler i framtiden

 

.
Ange om du vill ha information gällande östra, södra osv.

Önskar du ditt medlemskort skicka in din e-postadress och kryssa i medlemskort (kommer att aktiveras så snart som möjligt)

 

Annonser
 

Kommentarer inaktiverade.

 
%d bloggare gillar detta: